Ella Visserman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trainer, belangenbehartiger en programmamanager

 

Aandachtsgebieden: Samen Beslissen, Patiëntenperspectief, Patiëntenparticipatie, Positieve Gezondheid, Beperkte gezondheidsvaardigheden en Passende zorg.

 

'Het patiëntenperspectief loopt als een rode draad door mijn werk. Welke invloed heeft het beleid of het handelen van de zorgverlener op het leven van de patiënt? Hoe zorg je ervoor dat het leven van de patiënt centraal staat en niet alleen de aandoening of ziekte? Bij Samen Beslissen wordt het medisch perspectief en het patiëntenperspectief samengebracht om te komen tot een passende behandeling voor die unieke patiënt. Het gaat immers om zijn lijf en leven.’