Ons aanbod

 

Wil je reflectie op jouw manier van Samen Beslissen? Of zoek je juist verdieping? Wij stimuleren de toepassing van Samen Beslissen door zorgverleners hierin te enthousiasmeren, ondersteunen en trainen via moderne en effectieve methoden en leervormen. Ons uitgangspunt is dat iedere zorgverlener intrinsiek gemotiveerd is om te blijven leren om samen met de patiënt de voor hen beste zorg te realiseren.

 

De interactie tussen zorgverlener en patiënt is naar onze visie hét startpunt van optimale zorgverlening. De mate waarin je als zorgverlener met je patiënt in staat bent om invulling te geven aan Samen Beslissen, is bepalend voor het succes. Wij dragen daar graag aan bij met een grotendeels geaccrediteerd aanbod. De School voor Samen Beslissen biedt maatwerk. Hieronder krijg je een indruk van onze diensten. Neem contact op voor meer informatie of een aanbod afgestemd op de doelstellingen en behoeften van jou of jouw organisatie.

Teamtraining met trainingsacteur

De inhoud van deze vaardigheidstraining wordt afgestemd op jouw patiënten doelgroep. Geaccrediteerd voor medisch specialisten, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen. Duur van de training is in overleg te bepalen (2 uur tot een dagdeel). Wij werken met trainingacteurs die inhoudelijk goed op de hoogte zijn over wat Samen Beslissen is en wat belemmerende en bevorderende factoren zijn voor de toepassing ervan in de dagelijkse zorgpraktijk.

Individuele feedback en coaching

Praktische feedback op hoe je de 4 stappen van Samen Beslissen toepast (opname van een eigen consult) en waar mogelijk winst voor jou te behalen is. Je ontvangt een korte, schriftelijke terugkoppeling, volgt een e-learning en hebt een online gesprek met een Samen Beslissen trainer. Al onze trainers gebruiken het gevalideerde observatie-instrument Option5 voor de feedback. Je kunt individueel of met een groep collega’s deelnemen. Om nieuwe vaardigheden te trainen, is dit te combineren met een teamtraining met trainingacteur.

Train de trainer

Een opleiding voor zorgorganisaties die zelf de expertise willen opbouwen om Samen Beslissen trainingen te kunnen aanbieden aan hun zorgprofessionals. Het programma is op maat, met bijvoorbeeld onderdelen als: theorie, trainen, uitvoeren van observaties & geven van feedback, inzetten van ambassadeurs, opzetten van een (implementatie)plan, training van managers, cliëntenraad en andere stakeholders. Als basis kan de ‘Handleiding voor docenten’ gebruikt worden.

Keuze-ondersteunende tools

Keuzehulpen, keuzekaarten en andere vormen van keuze-ondersteunde tools kunnen zowel jou als zorgprofessional als patiënten en hun naasten helpen bij het Samen Beslissen proces. De School voor Samen Beslissen werkt, samen met netwerkpartners die hierin gespecialiseerd zijn, aan goede keuze-ondersteunden tools en de juiste toepassing daarvan. Dat kunnen we ook voor en in samenwerking met jouw organisatie doen. Bijvoorbeeld door het verzorgen van een training 'Samen Beslissen met een keuzehulp'.

Patiëntenperspectief in beeld

Wat vinden jouw patiënten van de manier waarop je samen met hen beslist? Een groepsdialoog met patiënten, een focusgroep of spiegelgesprek kunnen dit in beeld brengen. De resultaten geven je reflectie op jouw manier van Samen Beslissen en bieden handvatten voor borging en verbetering. De School voor Samen Beslissen heeft het patiëntenperspectief hoog in het vaandel en organiseert dit soort sessies voor zorgorganisaties voor wie zorgverbetering onlosmakelijk verbonden is met de kijk op en ervaringen van hun doelgroep.

Meedenken

Hoe past Samen Beslissen in de visie van je organisatie en wat draagt bij aan het bevorderen en borgen ervan? Wat is er beleidsmatig nodig, hoe kun je je zorgverleners intrinsiek motiveren om Samen Beslissen juist toe te passen en hoe empower je patiënten om beter te kunnen participeren in de besluitvorming? Met onze kennis en ervaring denken we graag mee over hoe Samen Beslissen in jouw organisatie bevorderd kan worden.