Bij Samen Beslissen zoeken zorgverlener en patiënt samen naar de best passende zorg of behandeling. Ieder heeft inbreng in het besluitvormings-proces vanuit zijn of haar perspectief. Wat het beste is hangt af van de medische mogelijkheden en van de wensen en situatie van de patiënt. Samen Beslissen is een proces, dat is samen te vatten in 4 stappen (Stiggelbout, Veenendaal et al, 2015), waarin zorgvuldig wordt uitgewisseld wat de voor- en nadelen zijn van opties voor preventie, diagnostiek, behandeling of nazorg en wat dit betekent voor het leven van de patiënt.